Můj přítel Svolinský

Můj přítel Svolinský

Marta Ehlová

         Můj přítel Karel Svolinský

 

Rozsahem sice nevelká, o to však pozoruhodnější kniha vzpomínek na jednoho z předních českých výtvarných umělců si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem zhodnotit celé malířovo dílo. Není ani nudnou životopisnou studií, ani vyčerpávající monografií, ale o to upřímnější a opravdovější vzpomínkou na člověka,  jenž dokázal i těm nejvšednějším věcem vtisknout punc originality a obohatit život lidí, kteří s ním přišli do styku. A jako život sám, tak i tyto vzpomínky jsou někdy veselé, jindy smutné, jednou dramatičtější, podruhé plynou poklidným tempem.

   Karel Svolinský, umělec „vpravdě národní“, je nesmazatelně vepsán do výtvarné paměti národa. Snad každý zná jeho slavné kytice, ale i známky, vitráže, grafické listy a řadu tzv. oficiálních prací. Ne každý si samozřejmě při pohledu na příslušné výtvarné dílo vybaví malířovo jméno, ale charakteristické tahy jeho štětce jsou obecně povědomé. Kdo z nás měl však to štěstí a setkal se s ním osobně, mluvil s ním nejen jako s uznávaným výtvarníkem, ale jako s člověkem, který má své slabůstky i libůstky, své hračky i oblíbence? Kdo z nás ví, jak vypadal jeho soukromý život na sklonku let?

Marta Ehlová však to štěstí měla a Svolinský byl jejím opravdovým přítelem.

A dnes díky autorčinu přirozenému nadání uchovat krásu vzpomínky v libozvučné jazykové podobě i díky její velkorysosti se můžeme i my ostatní pokochat krásou prací, které ani s uplynulými čtyřiceti lety nic neztratily ze své působivosti. Před námi tak mohou defilovat nikdy nepublikované obrazy, původně určené jen autorčiným očím, můžeme se spolu s ní těšit z nespočetných drobných grafik, kreseb i básní, které ona sama inspirovala, iniciovala nebo jinak vyvolala v život. Sovičky stejně jako jarní květiny, užaslé obličeje stejně jako kytice prozradí na „svého“ pana malíře mnohé – především jeho laskavost, nekonečnou lidskost a vcítění do duše mladé dívky, jež mu tehdy sice byla o víc než půlstoletí vzdálena věkem, nikoliv však schopností citlivě vnímat krásu a předávat ji dál všem, kteří v duši zůstali dětmi, co dovedou tiše žasnout nad mnohotvárností přírody a její nádherou.

   Pro znalce Svolinského díla možná bude tato kniha překvapením, protože obsahuje   hojný počet dosud nikdy nepublikovaných prací, které jsou součástí soukromé sbírky. Pro milovníky výtvarného umění pak bude doslova lahůdkou vynalézavé grafické zpracování Karla Aubrechta, který citlivě zakomponoval víc než  čtyři desítky barevných skic, akvarelů a kreseb do autorčina textu. Pro všechny čtenáře je pak určen malý dárek, který je vložen do knihy. Je to pozdrav, který nám všem prostřednictvím Marty Ehlové posílá před propast století malíř Karel Svolinský. Oběma jim za to patří velký dík. 

   Vychází v limitovaném počtu 500 výtisků v krásném grafickém zpracování včetně barevného grafického listu. Vhodný dárek pro milovníky a znalce výtvarného umění.

Formát A5, 110 stran, pevná vazba s přebalem, křídový papír, vložený grafický list

Cena jen 249 Kč

Novinky

Nejen kočka, napsali...

06.06.2022 11:35
Opět pro milovníky těchto nádherných, ale i svéhlavých, chlupatých kamarádek.

Marie Lopourová: Pod zahradou aneb Tenzatracenejkocour

28.08.2019 11:22
Opravdu vtipné vyprávění pro děti o kamarádství i s Tímzatracenýmkocourem už vyšlo!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

LIKA KLUB, s. r. o.

Počernická 76
108 00 PRAHA 10

+420 604 912 114